Människan, maskinen

alba_cyborg_450px

Här om dagen snubblade jag över franske upplysningsfilosofen Julien Offray de La Mettrie och hans text från 1748 l’Homme Machine – en djärv brytning med den cartesianska dualismen: kropp – själ. Texten känns förvånansvärt aktuell och passar bra in i moderna filosofiantologier i sällskap med vår tids mest framträdande fysikalister som t.ex. J.J.C Smart, Paul och Patricia Churchland (”the Churchlands”) och D.M. Armstrong.

Fysikalismen kan tyckas som den moderna tidens vetenskapliga alternativ till den gamla dualistiska vidskepelsen men den dras med en del störande och intressanta filosofiska problem.

Ett sådant problem med fysikalismen är t.ex. hur man kan besvara frågan om vad det är som gör ett mentalt tillstånd mentalt. Vad är det som gör att vissa materiella processer klassas som mentala men andra inte? Här är det lätt att glida in i ett funktionlistiskt synsätt. Enligt funktionalismen finns det inget specifikt i de materiella beståndsdelarna som gör ett mentalt tillstånd mentalt utan det mentala ligger helt i funktionen.

En text som gjorde särskilt stort intryck på mig på medvetandefilosofi-seminariet på universitetet var Troubles with Functionalism av Ned Block. 

Ned Block fokuserar på en del ganska bisarra (och komiska) konsekvenser som funktionalismen medför. Hans mest drastiska slutsats är väl att Bolivias ekonomi i princip skulle kunna vara en medveten varelse.

mensch_machine_450px

Annonser