Moopsiewuggy, Schmoopiesnuggy, Doodlewuddlyfoof and random name generation

Have you ever sat down to play some rpg-fashion computer game but lost yourself totally for half an hour trying to come up with a good sounding fantasy name?

Fortunately there is help available to remedy this condition. The help is called random name generators and you can find several good ones around the web.

All the names in the table above were generated randomly by the “Fantasy Name Generator” by Samuel Stoddard at this home page.

The three names in the header: Moopsiewuggy, Schmoopiesnuggy, Doodlewuddlyfoof were also generated randomly. They belong to the category “Fun Names/Mushy Names” but if your looking for more serious names you can chose several sub catogories like Short, Medium and Long Names, Consonant Heavy Names, Vowel Heavy Names. In the funny category you can find Insults (!) and Idiot Names and Very Long Names.

The very long name option seems to me like a good way of generating random passwords.

Its fun and a good programming exercise to construct your own random name generator. It will definitely increase your understanding of the underlying mechanisms.

Annonser

In the Louvre with my new 0,0002 Megapixel Camera


216 sublime pixels

My daughter just upgraded from an Iphone 3 to an Iphone 4S. That means she’ll get an 8 megapixel camera instead of her old 4 megapixel.

But what’s all this hype about megapixels? I’m perfectly happy with my brand new 216 pixel camera.

The picture above I took in the Musée du Louvre.

Högskoleprovet – Håll koll på tiden

Jag skrev högskoleprovet 2011. Här är en lite mer detaljerad statistik än vad man ser på den officiella hemsidan. Något som är ganska lustigt är att ett totalt slumpmässigt svarande i genomsnitt bör ge drygt 26 rätta svar. Dem man ser i diagrammet som har 26 eller lägre är alltså sämre än slumpen. Det var 395 personer. Sex rätta svar var det sämsta nån lyckades pricka in. En person fick alla 122 rätt.

Vad jag förstår så räknas alla inlämnade prov in i statistiken, även de som lämnas in helt blanka. Det innebär att det är ganska enkelt att få noll poäng om man nu skulle vilja det.

Jag har även gjort högskoleprovet en gång tidigare – 2010. Då hade jag ingen klocka. Det fanns
heller ingen klocka i provlokalen. Jag insåg då att mitt stora problem är att jag har en tendens att
ta det lite för lungt. Det var till stor del på grund av att jag inte hade koll på tiden som jag missade en
massa frågor på logik (NOG)-delen.

När jag skrev om provet 2011 så hade jag gett mig tusan på att ha bättre koll på tiden så jag köpte en billig
klocka på Clas Ohlson med en vridbar toppring (à la dykarkklocka). Logikdelen består av 22 frågor som
ska klaras av på 50 minuter vilket innebär att man har c:a 2 minuter och 16 sekunder på varje fråga. Jag
insåg att det ideala vore om klockan kunde säga mig om jag låg före eller efter i tidsplanen.

Jag modifierade därför toppringen lite grand så att jag kunde se exakt på vilken av de 22 frågorna jag
borde ligga på vid varje givet ögonblick. Att ringen är vridbar är också viktigt eftersom starttiden för varje delprov från början är hemlig. Minutvisaren på bilden (ovanför) säger att jag precis bör ha börjat på fråga 16.

Skulle man möjligen kunna hävda att det är ett otillåtet hjälpmedel, alltså fusk?

I vilket fall som helst gick det mycket bättre. Jag förbättrade mitt resultat från 108 poäng 2010 till 113 poäng vt 2011 (av max 122). Att jag förberedde mig mer ordentligt gjorde hela skillnaden.

Här är förresten några kända svenskars resultat enligt en artikel i aftonbladet från 2004

Källa: Aftonbladet  (Notera att en del av de korta personbeskrivningarna inte längre är aktuella)

Det som kan vara värt att notera är att många med mig faktiskt förbättrar sina resultat om de gör provet flera gånger.

A Turing Machine Language Program

 

This is my first program written in Turing Machine Langage. A celebration of minimalism. It compares two numbers in base 1 and selects the largest. Like the four nucleotides in DNA, Turing Machine Language only contains four instructions. R = move the ”tape” right one step. L = Move the tape left one step. 1 = print the digit 1. 0 = print the digit 0.

Each line in the program is a program instruction telling the machine what to do with a hypothetical infinite tape containing strings with ones and zeros.

The first letter indicates the action tha machine should take if the current position of the tape contains a zero.
The second letter indicates the action tha machine should take if the current position of the tape contains a one.