Hur rasistisk är du?

rasism.flowchart.2

Äntligen en enkel matematisk formel för rasism…

Med den analytiska filsosofin och matematiken i min akademiska bana stör jag mig något fantastiskt på ord som används i media utan klar definition. Ord som rasism och rasist är sådana ord.

Journalister och debattörer i massmedia benämner gärna företeelser eller åsikter som rasistiska men väldigt få tycks ha något intresse av att reda ut vad ordet betyder.

Självklart har jag förståelse för att ord som används vardagligt inte måste ha definitioner lika exakta som inom matematiken. Ords betydelse ändras och utvecklas dessutom över tid. Det är naivt att tro att ord har sina betydelser huggna i sten för all evighet.

När det gäller begreppet rasism så framstår en sån här betydelseutveckling eller betydelseglidning som extra påtaglig. Studerar man hur ordet används idag i tidningsartiklar och i sociala nätverk så blir det ganska uppenbart att vi fjärmat oss från ordets traditionella betydelse. Rasism handlar inte längre om idén om olika rasers över- eller underlägsenhet. Rasism idag handlar istället nästan alltid om moralisk egoism.

En sån typiskt egoistisk ståndpunkt jag såg för några veckor sedan i ett socialt forum var denna:

Vi vill inte att invandrare ska komma hit och åderlåta våra socialförsäkringssystem

Att denna åsikt betecknas som rasistisk i media är inte ovanligt men den har ju knappast något med den traditionella betydelsen av rasism att göra. Självklart inser jag att många säkert vill bevara ordets äldre betydelse men samtidigt anser jag att man måste komma ihåg att vårt språk är dynamiskt.  Jag är nog inte ensam om att hävda att begreppet rasism har fått en ny och ganska väl etablerad betydelse. Rasism handlar allt oftare helt enkelt om ovilja att dela med sig till andra grupper av människor.

Att vi faktiskt noterar och erkänner att begreppet rasism fått denna nya betydelse av egoism ger flera positiva konsekvenser.

För det första så kan en samhällsdebatt aldrig förlora på att de begrepp som används kommer mer i linje med allmänt språkbruk. Många (jag skulle vilja hävda, de flesta) av de tillskrivningar av rasism som förekommer i massmedia idag skulle vara helt obegripliga om man tolkade rasism uteslutande i den äldre bemärkelsen.

Människor som t.ex. påstår att de inte vill ha hit invandrare för att de tror att det får negativa ekonomiska konsekvenser för skolor, vård och äldreomsorg uttrycker en åsikt som många journalister antagligen skulle kalla för rasistisk. Den tillskrivningen bygger ju på idén om rasism som egoism. Det har knappast med rasism som tron på en övermänniskoras att göra.

Något jag som matematiker uppskattar är möjligheten att kvantifiera begrepp för att på det viset göra dem tydligare och mer exakta.

Om rasism primärt har att göra med egoism, eller mer specifikt med en ovilja att dela med sig av resurser till människor från andra länder, då finns det en möjlighet att kvantifiera rasismen. Egoism går att jämföra mellan individer. Det går att sätta siffror på.

Följande konkreta formel är inspirerad av diskussioner jag haft med mina egna filosofistudenter. Den beräknar graden av rasism hos en person uttryckt som en procentsats.

rasism.formula.2

Där

I = Inkomst (månadslön brutto)
B = Antal barn du på egen hand försörjer
H = Antal kronor varje månad som du lägger på att hjälpa främmande människor som bor i eller kommer ifrån andra länder via t.ex. Rädda barnen, Amnesty, Läkare utan gränser, Fadderbarn, SOS barnbyar m.m.

Kalkylen bygger på att en person som precis ligger på marginalen till att vara medelinkomsttagare (årslön 229 000 kr enligt SCB ) bör kunna försörja sig själv och ett barn (kostnad för en nioåring 2500 kr/mån enligt SCB).

Tjänar en person däremot mer än denna årsinkomst och/eller saknar barn så har den personen mer ekonomiska resurser än vad som kan anses vara ett minimum för att täcka det grundläggande vad gäller mat och boendekostnader.

Rent moraliskt är det knappast försvarbart att spendera detta överskott på sig själv snarare än på människor som lever i djup misär.

Jag är väldigt nöjd över att här få presentera ett förslag på hur begreppet rasist ska kunna få en exakt kvantitativ definition som ligger helt i linje med hur det används i media. Det som jag dock är mindre nöjd med är att jag genomförde uträkningen för egen del och insåg att resultatet inte var särskilt smickrande.

Om någon hädanefter frågar mig om jag är rasist så kommer jag sanningsenligt svara:

Ja, tyvärr… 99,7% rasist.

Nu måste jag gå och trycka om mina visitkort…

Annonser