Contra Benedictum

Against Benedict.

Saint Benedict wrote his Regula Monachorum, his Monastery Rules in the middle of the sixth century AD. He starts chapter 48 with the famous sentence:

Otiositas inimica est animae – Idleness is the enemy of the soul.

I don’t agree with him. I think idleness is more of a blessing than a curse. Today many people never experiences idleness because every second of every day and night they are connected to the never ending flux of Facebook, Instagram,  Snapchat and Twitter.

For me idleness is not the enemy of the soul. Idleness is a prerequisite for being creative.

If I could rephrase Saint Benedict’s words I would write something like:

Otiositas fontem creativitas est – Idleness is the fountain of creativity

Annonser

Pastafarian Colander

Someone needs to start manufacturing stylish and comfortable pasta strainers that bring out your good looks. But seriously. How hard can it be to design a pasta strainer with a shape that fits a human head? The pastafarian community needs better lobbyists or entrepreneurs.

Pastafarian.Colander

Roligt att läsa svenska från 1541. Tre bibelöversättningar.

Det är intressant att se hur svenska språket har utvecklats från 1500-talet. Jag spaltade upp en jämförelse av tre översättningar av första Mosebok (Genesis) i Gamla Testamentet. Det är Gustav Vasas bibel från 1541 tillsammans med dess revision som kallas Karl XII:s bibel (1703) och sen är det 1917-års översättning och slutligen den nu officiella den s.k. Bibel 2000.

Exempelbild

Klicka [här] eller på bilden ovan för att komma till jämförelsen.

Det som framgår rätt tydligt är att Karl XII:s bibel egentligen bara är Gustav Vasas bibel med lite moderniserad stavning.

Karl XII:s bibel skippade ofta Gustav Vasas aspirerade konsonanter, d.v.s. många ”h” rationaliseras bort; ”ffu” blir ”fw”; dubbeltecknade vokaler blir ofta enkla som t.ex. ”uu” som Gustav Vasa skriver som ”w” (dubbel-u) blir bara ”u”. I några enstaka fall kan man konstatera att Gustav Vasas bibel har en modernare stavning än Karl XII:s. När Gustav Vasas bibel skriver ”gott” så skriver Karl XXI senare ”godt”. Gustav Vasas bibel skriver ”Låt oss göra” när Karl XII senare skrev ”Låt oss giöra”.

Av allt att döma var man länge rätt nöjd med Gustav Vasas bibel.

Men 231 år efter Gustav Vasas bibel kom ut så tyckte man ändå att det var på tiden. Gustav III tillsatte år 1772 en bibelkommission med syfte att skapa en modernare översättning. Gustav III:s  bibelkommission verkade dock inte överdrivet stressade att bli klara. De tog det ganska lugnt. 144 år tog de på sig. De blev klara år 1917.

 

Evil Bible Discussion Forum

evil.bible.774px I sometimes encounter the idea that engaging in philosophy is an activity of the past or that the subject of philosophy is mainly about studying what ancient bearded greek men draped in white linen said to one another. As a philosophy teacher I find it interesting to challenge that idea.

One of the best ways to show that philosophy plays a practical role today is to point to the fact that philosophical discussions are going on in forums all over the internet. People engage their heart and soul right now in discussions about ethics, political philosophy, theory of knowledge, philosophy of science, philosophy of language. One of my favorite examples of philosophical discussions where people tend to be über-passionate is discussions concerning belief in God versus atheism and materialism. Evilbible.com is a website that used to have a forum bustling with animated discussions that made a big impression on me. That forum is now closed an unavailable but I’d like to publish some excerpts to show what the discussions could look like…

evilbible.icon God commands murder and rape, and the Moses salutes…

evilbible.icon Biased – and a few mistakes

evilbible.icon I am a christian pondering why this site exists.

evilbible.icon Atheism = A Leap of Faith? Pt. 2

evilbible.icon Why did it take 7 days?

evilbible.icon A response to an essay about atheists

Sam Harris’ Atheism is the New Buddhism

I think it’s amazing to realize as to what extent Sam Harris atheism coincides in all relevant aspects with the essence of Siddhārtha Gautama’s message. Watch this lecture.

Wasn’t Shakyamuni’s main focus self realization by understanding the workings of mind and consiousness and getting rid of religions’s dead weight of mythology and metaphysics?  Isn’t that pretty close to what Sam Harris is up to?

Play as Yahweh, Zeus or Odin

Dragon.Crusher.Game.Box

In that day, Yahweh with his fierce, great and mighty sword will punish Leviathan, the fleeing serpent, and Leviathan the twisted serpent; and he will kill the dragon that is in the sea. (Isaiah 27:1)
You [Yahweh] crushed the heads of Leviathan… (Psalms 74:14)

(Box cover art: collage based on Gustav Doré – The Destruction of Leviathan and Julius Schnorr von Carolsfeld Picture Bible illustrations)

Play as your favorite god and crush your favorite monster…

Yahweh Card Zeus Card Odin Card

[Click image to view original size]

Artwork: Yahweh god card: based on Julius Schnorr von Carolsfeld, Picture Bible illustrations 1862. Zeus god card: based on Maarten de Vos, ”Septem Planetæ  – Jupiter” 1581. Odin god card: based on Johannes Gehrts, ”Odhin” 1901

Some remarks on special attacks and weaknesses

Zeus weakness for sexually attractive women are well documented by for example Hesiod. Odins special attack is described in the Battle of Fýrisvellir in the year 980 where he assisted the Swedish king Eric the Victorious (Erik Segersäll) by striking his enemies with blindness. Odins weakness is his susceptibility to be fooled by illusionist magic, especially the shape shifting trickery performed by some of the cunning frost giants. Yahwehs weakness for opponents riding in iron chariots is well known:

And the LORD was with Judah; and he drave out the inhabitants of the mountain; but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron. (Judges 1.19)

No, this game does not actually exist, but it’s an idea. The god versus sea monster theme is truly archetypal. Marduk against Tiamat; Indra against Vritra; Yahweh against Leviathan; Thor against the Midgard Serpent and many many many more…

Panteismen är ett rent fynd

W.Turner.Flint.Castle.Detail

För en skald är panteismen ett rent fynd, en sann guldgruva. Om han är kyrkligt troende får han visserligen Karl XIII:s orden och goda inkomster men blir bara läst av mamseller och förlöjligas i de liberala tidningarna, som ju i alla fall har den största publiken. Om han är ateist, blir han ansedd för en flack natur och en elak människa och får svårt att låna pengar. Nej, en skald bör tro på Gud; men på en gud, som är någonting alldeles extra och noch nie dagewesenes, aldrig förr visad på någon cirkus, och som man aldrig riktigt kan komma underfund med, ty då vore ju skämtet genast slut. Panteismens gud är just det råmaterial, som behövs till en sådan. Det är idealet för en gud. Honom kan var och en skära till på sin egen fason, han fattar aldrig humör, han straffar aldrig och belönar visserligen inte heller, han tar det hela med ro, och det kommer därav att han saknar en liten egenskap, som även den enklaste bland Stadsgårdens busar till en viss grad består sig med: personlighet. Detta är just det fina hos honom. Till en personlig gud måste man stå i ett personligt förhållande, det vill säga vara läsare. Att vara läsare är förträffligt, om man nyss har kommit ut från Långholmen och behöver rehabiliteras. Eljest är det onödigt besvär; att vara alldeles utan är för riskabelt. Därför måste man ha en opersonlig gud. En sådan gud sätter fantasin i rörelse och tar sig bra ut i poesi utan att i gengäld medföra några förpliktelser. Med en sådan gud blir man av allt bildat folk ansedd för en upplyst och ädelt tänkande person och kan bli ungefär vad som helst, från ärkebiskop till radikal tidningsredaktör.

Denna fantastiska beskrivning av panteismens förträfflighet görs av Doktor Markel – en karaktär i Hjalmar Söderbergs roman Martin Bircks ungdom.

Från att ha varit helt försjunken i romanen tittade jag för några timmar sedan yrvaket upp och upptäckte ett helt främmande landskap utanför mitt tågfönster. Jag hade för länge sedan missat min station. Det gjorde inget.